AKADEMIA NEW VET- MEDYCYNA RATUNKOWA 

4 semestralna Szkoła Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej zakończona egzaminem

• GŁÓWNI PROWADZĄCY- lek. wet. Przemysław Buczek MRCVS (5-cio letnie doświadczenie w pracy Emergency vet. clinic , UK); dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska MRCVS, MECVN 

• PRELEGENCI- lek.wet Małgorzata Kass (10-cio letnie doświadczenie w pracy w Schronisku dla bezdodmych zwierząt, chirurg miękki) lub lek. wet Zofia Jaworek MRCVS (8-io letnie doświadczenie w pracy w Emergency vet clinic UK); Lek. wet Kornelia Wocial (kardiologia), Latifa Khenissi dipl.ECVA(anestezjologia)

 • ILOŚĆ MIEJSC 20 

• Dla chętnych możliwe dodatkowe warsztaty z diagnostyki obrazowej USG FAST jama brzuszna i klatka piersiowa 23-24.11.2019, ilość miejsc 8.

POZIOM I 18.11-22.11.2019 

18.11.2019 

• TRIAGE- Pacjent krytyczny- co to znaczy? jak powinna być przygotowana placówka weterynaryjna do opieki nad nim? Monitoring i karty szpitalne. 

• Sesja praktyczna- wypełnianie kart szpitalnych dla pacjentów krytycznych 

• Płynoterapia -przypomnienie podstaw oraz zasad płynoterapii. Płyny krystaloidy vs. koloidy. 

• Pacjent wstrząsowy- diagnostyka, stabilizacja pacjenta wstrząsowego. 

• Sesja praktyczna- wypełnianie kart szpitalnych dla pacjentów krytycznych, ustalanie planu płynoterapii dla pacjentów wstrząsowych.

19.11.2019 

• Monitoring terapii płynowej- tętno, cieśninie krwi, PCV/HCT, TS/alb, tp, pomiar oddawanego moczu. 

• Sesja praktyczna- płynoterapia-przypadki kliniczne. 

• Anemia- diagnostyka oraz leczenie. 

• Grupy krwi, oznaczanie grup krwi, preparaty krwiozastępcze oraz transfuzje(monitoring). 

• Trombocytopenia- diagnostyka oraz leczenie. 

• DIC 

• Sesja praktyczna- przypadki kliniczne 

20.11.2019 

• Ból- patofizjologia bólu, ból ostry oraz przewlekły. 

• Omówienie grup leków przeciwbólowych oraz przykładów ich zastosowania. 

• Skala bólu u psów i kotów, wykorzystanie w praktyce klinicznej. 

• Przypadki kliniczne- ustalenie schematu leczenia przeciwbólowego. 

• Podstawy znieczulenia. Jakich zasad należy przestrzegać aby dobrać dobry schemat znieczulenia. 

• Sesja praktyczna -ustalenie leczenie przeciwbólowego dla wybranych przypadków klinicznych.

21.11.2019 

• Równowaga kwasowo-zasadowa- nie taki wilk straszny. 

• Sesja praktyczna- interpretacja wyników RKZ 

• Hipoalbuminemia i hipoproteinemia- diagnostyka, leczenie i Płynoterapia. 

• Oznaczanie poziomu mleczanów-po co je badać i jak wykorzystać ich wynik do stabilizacji pacjenta ? 

• Zaburzenia elektrolitowe- objawy, postępowanie terapeutyczne. 

• Hipoglikemia- diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne. 

• Sesja praktyczna- mortality and morbidity rounds- wybrane przypadki kliniczne. 

 

22.11.2019

 • Duszność u psa. Różnicowanie duszności. Stabilizacja pacjenta. Postępowanie diagnostyczne oraz leczenie. 

• Najczęstsze przyczyny duszności u kota. 

• BOAS- stabilizacja pacjenta oraz postepowanie farmakologiczne i chirurgiczne.* 

• Stabilizacja pacjenta z chorobą dolnych dróg oddechowych oraz opieka szpitalna. 

• Tlenoterapia-sposoby podawania tlenu oraz zasady tlenoterapii. 

• sesja praktyczna- ćwiczenia Tracheotomia, tracheostomia, punkcja klatki piersiowej, drenaż klatki piersiowej.

 

POZIOM II 

17.02.2020 

• Wstęp do anestezjologii- jak przygotować idealne znieczulenie? Jakimi zasadami należy się kierować? 

• Najczęściej stosowne leki oraz opieka okołooperacyjna w kontekście znieczulenia. 

• Znieczulenie pacjenta zdrowego. 

• Znieczulenie pacjenta do cięcia cesarskiego 

• Znieczulenie pacjenta z niewydolnością nerek. 

18.02.2020 

• Znieczulenie pacjenta do zabiegu skrętu żołądka. 

• znieczulenie pacjenta z dusznością. 

• Znieczulenie pacjenta kardiologicznego. 

• Sesja praktyczna- ustalanie protokołów znieczulenia dla wybranych przypadków klinicznych. 

• Sesja praktyczna- mortality and morbidity rounds- co poszło nie tak. 

19.02.2020 

• Monitoring układu krążenia u pacjenta krytycznego- hiper, hipotensja, tachycardia, bradykardia, kurczliwość mięśnia sercowego. Pomiar ciśnienie inwazyjny i nieinwazyjny. 

• Congestive heart Failure-stabilizacja pacjenta I postępowanie.

• Płyn w worku osierdziowym i perikardiocenteza- przyczyny, wskazania, oraz omówienie wykonania procedury. 

• FAST scan klatka piersiowa, określanie kurczliwości mięśnia sercowego- część praktyczna 20.02.2020 Ostre przypadki okulistyczne- badanie okulistyczne, 

• Choroby rogówki-owrzodzenie rogówki, ciało obce, -diagnotyka i leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne. 

• Wypadniecie gałki ocznej i co dalej? • Ostra zapalenie błony naczyniowej oka. 

• Nagła utrata wzroku. 21.02.2020 • Objawy ostrego brzucha- diagnostyka (badanie krwi, USG FAST, ocena zdjęć RTG) kiedy „otwierać” oraz kiedy otwierać ponownie jeśli nie ma poprawy po pierwszym zabiegu. 

• SIRS, SEPSA-diagnostyka, postępowanie. 

• Skręt żołądka.

 • Żywienie do i pozajelitowe. Wskazania. Sposoby stymulacji apetytu. 

• sesja praktyczna- Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej, oraz przełykowej.

Akadamia NEW VET dla techników weterynarii

MEDYCYNA RATUNKOWA I

Podstawy medycyny ratunkowej w pracy technika weterynarii

Koszt 1650 zł netto

daty 27-28.09

Ilosc miejsc: 20

Wykłady prowadzone po angielsku wraz z tłumaczeniem(jeśli będzie taka potrzeba)

Miejsce: Gdynia

Zapisy- formularz a stronie

Prowadzący Alexander Rice, RVN(registered veterinary nurse), Medivet 24 hr Emergency Alder, Liverpool UK

Alexander ukończył szkołę dla techników weterynarii  w 2017 roku. Swoją samodzielną pracę rozpoczął w klinice zajmującej się zwierzętami gospodarskimi oraz towarzyszącymi. Ze względu na fakt, ze interesowała go anestezjologia oraz chirurgia zmienił pracę na klinikę  zajmując się głównie małymi zwierzętami aby móc wykonywać więcej powyższych czynności. Po roku czasu zdecydował się na pogłębianie wiedzy zakresy medycyny ratunkowej i pracuje jako night emergency nurse. Alexander najbardziej lubi zajmować się pacjentami w stanie ciężkim, którzy są wymagający w kontekście opieki pielęgniarskiej, uwielbia pracę pod presją trudnych przypadków. Alexander jest fanem evidence based nursing, gdyż czuje że to pozwala mu najlepsza opiekę nad swoimi pacjentami.

Alexander interesuje się tez ptakami, a swój  uwielbia spędzać wolny czas z przyjaciółmi i rodziną, nie tracąc go na media społecznościowe, dlatego nie szukaj, nie znajdziesz go na fb.

opieka merytoryczna- dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska

Plan szkolenia:

27.09.2019:

 • TRIAGE- Pacjent nagły w klinice weterynaryjnej (emergency)- wstępna ocena jego stanu przez technika weterynarii.
 • Ocena oraz interpretacja parametrów życiowych- hipertensja, hipotensja, bradycardia, tachycardia, tachypnoe, hipowolemia, hipotermia i hipertermia- ich znaczenie kliniczne oraz postępowanie.
 • Postepowanie w przypadku hipertermii, udar cieplny.
 • Hipotermia- przyczyny, znaczenie oraz postępowanie
 • Sesja praktyczna- przypadki kliniczne

 

28.09. 2019

 • Płynoterapia- rodzaje płynów- krystaloidy, kolidy. Podstawy płynoterapii oraz sposoby jej zastosowanie u pacjenta odwodnionego, wstrząsowego oraz u pacjenta z utrata płynów.
 • Wstrząs- objawy oraz postepowanie.
 • Sesja praktyczna- wyliczanie zapotrzebowania na płynu u pacjenta odwodnionego, u pacjenta z trwała utratą płynów( biegunka, wymioty), u pacjenta wstrząsowego
 • Sesja praktyczna- przypadki kliniczne

 

 

16.02.2020

 • Najczęściej spotykane przypadki nagłe w pracy technika weterynarii (pierwsza pomoc, stabilizacja i monitoring oraz przypadki kliniczne):

-duszność  

– GDV 

– trudny poród

– choroba zatorowo-zakrzepowa

– SIRS, sepsa

-napad padaczkowy

 • Sesja praktyczna- wypełnianie kart pacjentów szpitalnych w kontekście powyższych problemów.

 

17.02.2020

 • Anorexia u psa i kota- przyczyny oraz sposoby nakłaniania do jedzenia.
 • Odżywianie jelitowe u pacjenta szpitalnego, wyliczanie dawki pokarmowej oraz ustalanie planu żywieniowego.
 • Odżywianie pozajeliowe, dożylne.
 • Sesja -przypadki kliniczne.
 • Powikłania u hospitalizowanych pacjentów-psy I koty.
 • Psy i koty rasowe na co należy zwracać uwagę w trakcie ich hospitalizacji.

Prowadzący lek. Wet Kornelia Wocial-

absolwent szkoły ESAVS, doświadczenia w pracy z pacjentami kardiologicznymi zdobywała pracując w Niemczech a także w Chinach.

 

Poziom I:

-podstawy badania echo serca- jak prawidłowo przyłożyć sondę -projekcje, pomiary,

-interpretacja i omówienie obrazów jakich można spodziewać w badaniu echo serca przy poszczególnych jednostkach chorobowych,

– samodzielne badanie echo serca- przypadki kliniczne.

 

Daty 23-25.01

Maksymalna Ilość miejsc 9

Koszt: 2650 zł

 •  4- semestralna Szkoła Chirurgii tkanek miękkich zakończona egzaminem.
 • główny prowadzący- wet. Marcin Rogalski, GP Cert in Surgery (UK); lek. wet. Przemysław Buczek GpCert in Emergency and Critical care(UK); Dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska, DVM, PHD, MRCVS, MECVN
 • koszt 3600 zł za 1 poziom

POZIOM I

24-28.02

Lek. wet. Marcin Rogalski, GP Cert in Surgery (UK);  lek. wet. Przemysław Buczek GpCert in Emergency and Critical care(UK); Dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska, DVM, PHD, MRCVS, MECVN

24.02.2020

Instrumentarium chirurgiczne.

Zasady doboru instrumentów do poszczególnych tkanek.

Przygotowanie Sali chirurgicznej.

Infekcje okołooperacyjne, odkażanie.

Anatomia jamy brzusznej.

Ćwiczenia-przypadki kliniczne- najczęstsze powikłania.

25.02.2020

Techniki szycia narządów, zamkniecie jamy brzusznej.

Ćwiczenia praktyczne – anatomia narządów jamy brzusznej, szycie tkanek, dostępy do tkanek

26.02.2020

Eneterotomia, enerektomia.

Gastrotomia, Gastropeksja.

Kiedy decydować się na laparotomię zwiadowcza? Kwalifikacja pacjenta, powikłania.

Zasady prowadzenie płynoterapii

Przypadki kliniczna

27.02.2020

Splenektomia.

Transfuzje krwi, autotransfuzje.

Biopsje narządów.

Ćwiczenia praktyczne

28.02.2020

Omówienie leczenia bólu przed i pooperacyjnego,

Wstęp do anestezjoloii.

Przypadki kliniczne

POZIOM II

2-5.06.2020

2.06.2020

Procedury emergency- skret żołądka.

Postępowanie w przypadku SEPSY, SIRS.

 

 

3.06.2020

Syndrom ras brachycefalicznych podstawy-Korekcja nosa, podniebienia.

Zakładanie sond doprzełykowych.

Ćwiczenia praktyczne

4.06.2020

Cytotomia- wskazania, techniki szycia pęcherza moczowego.

Metody obrazowania wad rozwojowych układu moczowego-moczowdy przetrwałe.

Uretrostomia

Opieka pooperacyjna

Przypadki kliniczne.

5.06.2020

Amputacje palców, kończyn, ogona

Znieczulenia miejscowe.

Ćwiczenia praktyczne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Concept Marcin Danowski ul. Leśna 6 lok.19 10-173 Olsztyn Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzanych szkoleń, m.in. celem wystawienia zaświadczeń, faktur itp. Będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi administracyjnej szkolenia, jednakże nie krócej niż okres archiwizacji dokumentów. W związku z przetwarzaniem Państwa danych macie Państwo prawo do: – dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator; – sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; – ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; – usunięcia bądź przenoszenia danych osobowych; – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki (do kursu Akademia New Vet 165 zł, do kursu Akademia Neurologii 960 zł)
Jest możliwość wystawienia faktury po opłaceniu kursu ( 3200zł)
Zaliczka płatna do 30/06/2019
Nr konta do wpłat: Bank PKO Bp 61 1020 3541 0000 5302 0262 4435 ( w tytule imię nazwisko data szkolenia)

otwarte 24 godziny / 7 dni w tygodniu

ul. Chwaszczyńska 22 lokal 5, 81-516 Gdynia

Close Menu