AKADEMIA NEW VET- MEDYCYNA RATUNKOWA 

4 semestralna Szkoła Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej zakończona egzaminem

• GŁÓWNI PROWADZĄCY- lek. wet. Przemysław Buczek MRCVS (5-cio letnie doświadczenie w pracy Emergency vet. clinic , UK); dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska MRCVS, MECVN 

• PRELEGENCI- lek.wet Małgorzata Kass (10-cio letnie doświadczenie w pracy w Schronisku dla bezdodmych zwierząt, chirurg miękki) lub lek. wet Zofia Jaworek MRCVS (8-io letnie doświadczenie w pracy w Emergency vet clinic UK); Lek. wet Kornelia Wocial (kardiologia), Latifa Khenissi dipl.ECVA(anestezjologia)

 • ILOŚĆ MIEJSC 20 

• Dla chętnych możliwe dodatkowe warsztaty z diagnostyki obrazowej USG FAST jama brzuszna i klatka piersiowa 23-24.11.2019, ilość miejsc 8.

POZIOM I 18.11-22.11.2019 

18.11.2019 

• TRIAGE- Pacjent krytyczny- co to znaczy? jak powinna być przygotowana placówka weterynaryjna do opieki nad nim? Monitoring i karty szpitalne. 

• Sesja praktyczna- wypełnianie kart szpitalnych dla pacjentów krytycznych 

• Płynoterapia -przypomnienie podstaw oraz zasad płynoterapii. Płyny krystaloidy vs. koloidy. 

• Pacjent wstrząsowy- diagnostyka, stabilizacja pacjenta wstrząsowego. 

• Sesja praktyczna- wypełnianie kart szpitalnych dla pacjentów krytycznych, ustalanie planu płynoterapii dla pacjentów wstrząsowych.

19.11.2019 

• Monitoring terapii płynowej- tętno, cieśninie krwi, PCV/HCT, TS/alb, tp, pomiar oddawanego moczu. 

• Sesja praktyczna- płynoterapia-przypadki kliniczne. 

• Anemia- diagnostyka oraz leczenie. 

• Grupy krwi, oznaczanie grup krwi, preparaty krwiozastępcze oraz transfuzje(monitoring). 

• Trombocytopenia- diagnostyka oraz leczenie. 

• DIC 

• Sesja praktyczna- przypadki kliniczne 

20.11.2019 

• Ból- patofizjologia bólu, ból ostry oraz przewlekły. 

• Omówienie grup leków przeciwbólowych oraz przykładów ich zastosowania. 

• Skala bólu u psów i kotów, wykorzystanie w praktyce klinicznej. 

• Przypadki kliniczne- ustalenie schematu leczenia przeciwbólowego. 

• Podstawy znieczulenia. Jakich zasad należy przestrzegać aby dobrać dobry schemat znieczulenia. 

• Sesja praktyczna -ustalenie leczenie przeciwbólowego dla wybranych przypadków klinicznych.

21.11.2019 

• Równowaga kwasowo-zasadowa- nie taki wilk straszny. 

• Sesja praktyczna- interpretacja wyników RKZ 

• Hipoalbuminemia i hipoproteinemia- diagnostyka, leczenie i Płynoterapia. 

• Oznaczanie poziomu mleczanów-po co je badać i jak wykorzystać ich wynik do stabilizacji pacjenta ? 

• Zaburzenia elektrolitowe- objawy, postępowanie terapeutyczne. 

• Hipoglikemia- diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne. 

• Sesja praktyczna- mortality and morbidity rounds- wybrane przypadki kliniczne. 

 

22.11.2019

 • Duszność u psa. Różnicowanie duszności. Stabilizacja pacjenta. Postępowanie diagnostyczne oraz leczenie. 

• Najczęstsze przyczyny duszności u kota. 

• BOAS- stabilizacja pacjenta oraz postepowanie farmakologiczne i chirurgiczne.* 

• Stabilizacja pacjenta z chorobą dolnych dróg oddechowych oraz opieka szpitalna. 

• Tlenoterapia-sposoby podawania tlenu oraz zasady tlenoterapii. 

• sesja praktyczna- ćwiczenia Tracheotomia, tracheostomia, punkcja klatki piersiowej, drenaż klatki piersiowej.

 

POZIOM II 

17.02.2020 

• Wstęp do anestezjologii- jak przygotować idealne znieczulenie? Jakimi zasadami należy się kierować? 

• Najczęściej stosowne leki oraz opieka okołooperacyjna w kontekście znieczulenia. 

• Znieczulenie pacjenta zdrowego. 

• Znieczulenie pacjenta do cięcia cesarskiego 

• Znieczulenie pacjenta z niewydolnością nerek. 

18.02.2020 

• Znieczulenie pacjenta do zabiegu skrętu żołądka. 

• znieczulenie pacjenta z dusznością. 

• Znieczulenie pacjenta kardiologicznego. 

• Sesja praktyczna- ustalanie protokołów znieczulenia dla wybranych przypadków klinicznych. 

• Sesja praktyczna- mortality and morbidity rounds- co poszło nie tak. 

19.02.2020 

• Monitoring układu krążenia u pacjenta krytycznego- hiper, hipotensja, tachycardia, bradykardia, kurczliwość mięśnia sercowego. Pomiar ciśnienie inwazyjny i nieinwazyjny. 

• Congestive heart Failure-stabilizacja pacjenta I postępowanie.

• Płyn w worku osierdziowym i perikardiocenteza- przyczyny, wskazania, oraz omówienie wykonania procedury. 

• FAST scan klatka piersiowa, określanie kurczliwości mięśnia sercowego- część praktyczna 20.02.2020 Ostre przypadki okulistyczne- badanie okulistyczne, 

• Choroby rogówki-owrzodzenie rogówki, ciało obce, -diagnotyka i leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne. 

• Wypadniecie gałki ocznej i co dalej? • Ostra zapalenie błony naczyniowej oka. 

• Nagła utrata wzroku. 21.02.2020 • Objawy ostrego brzucha- diagnostyka (badanie krwi, USG FAST, ocena zdjęć RTG) kiedy „otwierać” oraz kiedy otwierać ponownie jeśli nie ma poprawy po pierwszym zabiegu. 

• SIRS, SEPSA-diagnostyka, postępowanie. 

• Skręt żołądka.

 • Żywienie do i pozajelitowe. Wskazania. Sposoby stymulacji apetytu. 

• sesja praktyczna- Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej, oraz przełykowej.

Akademia New Vet : Syndrom Ras Brachycefalicznych

𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝘆𝗸𝗮, 𝗹𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗿𝘂𝗿𝗴𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗶 𝘇𝗮𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝗲 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼́𝗯 𝗴𝗼́𝗿𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗿𝗼́𝗴 𝗼𝗱𝗱𝗲𝗰𝗵𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵.

Wykłady oraz zajęcia praktyczne.

 

Syndrom ras brachycefalicznych (BOAS)- patofizjologia oraz następstwa uwarunkowań anatomicznych.

Znieczulenie pacjentów ras brachycefalicznych

Jak komunikować się z właścicielem aby zrozumieli powagę problemu.

 

Leczenie chirurgiczne -korekcja nozdrzy zewnętrznych, korekcja podniebienia, usunięcie migdałków, kieszonek krtaniowych.

Wykład oraz zajęcia praktyczne.

 

Postępowanie w stanach nagłych- Duszność u psów i kotów. Rodzaje duszności, ich rozpoznawanie oraz leczenie. Tracheotomia oraz tracheostomia- wskazania, dobór odpowiedniej rurki. Drenaż klatki piersiowej- wskazania, dobór odpowiedniego drenu-Zajęcia praktyczne.

 

Porażenie krtani- etiologia, rozpoznawanie oraz metody leczenia.

 

Udar cieplny- postępowanie oraz następstwa.

 

 prowadzący:

dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska,

lek. wet. Marcin Rogalski( Uk, GpCert in Surgery)

 

Termin:

05-06.10.2020

𝗸𝗼𝘀𝘇𝘁 :2500

Akademia New Vet : Gastroeneterologia-wybrane zagadnienia.

I Termin 6-8.06.2020 

II Termin 2-4.10.2020

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Podejście diagnostyczne oraz terapeutyczne do wymiotów. Różnicowanie wymiotów oraz ulewania. Następstwa metaboliczne wymiotów, Hospitalizacja pacjenta wymiotującego. 

 2. Zapalenia żołądka, Owrzodzenia żołądka i dwunastnicy-diagnostyka, postępowanie.

 3. Diagnostyka przewlekłych chorób przewodu pokarmowego- podejście diagnostyczne oraz terapeutyczne. 

 4. Zapalenie przewodu pokarmowego tła autoimmunologicznego, Enteropatie białkogubne, IBD/SIBO czyli zaburzenia poziomu oraz typu flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Jak postępować z pacjent w szpitalu, podczas zabiegu  chirurgicznego oraz planowanie terapii długoterminowej.

 5. Wykorzystanie badań dodatkowych do diagnostyki chorób przewodu pokarmowego- wit b12, kwas foliowy, TIBC, spec lipaza trzustkowa; badanie ultrasonograficzne przewodu pokarmowego, badanie endoskopowe, Biopsja jelit.

 6. FMT- fecal mass transplant. Zastosowanie I wskazania.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Badanie usg jamy brzusznej z naciskiem na struktury przewodu pokarmowego.

Biopsja jelit -laparotomia diagnostyczna, laparoskopowa, endoskopowa.

Badanie endoskpowe przewodu pokarmowego

 

Koszt 3300 zł

Maksymalna ilość osób – 9 

 

Prowadzący:

lek.wet. marcin Rogalski, GpCert in Surgery

dr n wet. Miłosława Kwiatkowska, MRCVS, MECVN

Lek. wet. Anna Buczek-

Lek. wet Wojciech Kleister- ultrasonografia weterynaryjna

 •  4- semestralna Szkoła Chirurgii tkanek miękkich zakończona egzaminem.
 • główny prowadzący- wet. Marcin Rogalski, GP Cert in Surgery (UK); lek. wet. Przemysław Buczek GpCert in Emergency and Critical care(UK); Dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska, DVM, PHD, MRCVS, MECVN
 • koszt 3600 zł za 1 poziom

POZIOM I

24-28.02

Lek. wet. Marcin Rogalski, GP Cert in Surgery (UK);  lek. wet. Przemysław Buczek GpCert in Emergency and Critical care(UK); Dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska, DVM, PHD, MRCVS, MECVN

24.02.2020

Instrumentarium chirurgiczne.

Zasady doboru instrumentów do poszczególnych tkanek.

Przygotowanie Sali chirurgicznej.

Infekcje okołooperacyjne, odkażanie.

Anatomia jamy brzusznej.

Ćwiczenia-przypadki kliniczne- najczęstsze powikłania.

25.02.2020

Techniki szycia narządów, zamkniecie jamy brzusznej.

Ćwiczenia praktyczne – anatomia narządów jamy brzusznej, szycie tkanek, dostępy do tkanek

26.02.2020

Eneterotomia, enerektomia.

Gastrotomia, Gastropeksja.

Kiedy decydować się na laparotomię zwiadowcza? Kwalifikacja pacjenta, powikłania.

Zasady prowadzenie płynoterapii

Przypadki kliniczna

27.02.2020

Splenektomia.

Transfuzje krwi, autotransfuzje.

Biopsje narządów.

Ćwiczenia praktyczne

28.02.2020

Omówienie leczenia bólu przed i pooperacyjnego,

Wstęp do anestezjoloii.

Przypadki kliniczne

POZIOM II

2-5.06.2020

2.06.2020

Procedury emergency- skret żołądka.

Postępowanie w przypadku SEPSY, SIRS.

 

 

3.06.2020

Syndrom ras brachycefalicznych podstawy-Korekcja nosa, podniebienia.

Zakładanie sond doprzełykowych.

Ćwiczenia praktyczne

4.06.2020

Cytotomia- wskazania, techniki szycia pęcherza moczowego.

Metody obrazowania wad rozwojowych układu moczowego-moczowdy przetrwałe.

Uretrostomia

Opieka pooperacyjna

Przypadki kliniczne.

5.06.2020

Amputacje palców, kończyn, ogona

Znieczulenia miejscowe.

Ćwiczenia praktyczne.

Akademia NEW VET-4 spotkania

MEDYCYNA KOTÓW`

Dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska

lek. wet. Marcin Rogalski, Gp Cert in Surgery

lek. wet. Przemysław Buczek Gp cert in Emergency medicine and surgery

dr n. wet. Sybilla Berwid, specjalista żywienie klinicznego

dr  n. wet. Andrzej Jurczak

lek. wet. Agnieszka Banasiewicz

lek. wet. Wojciech Kleister

 • Max ilośc osob 14

Koszt 3650 za jedno spotkanie

26.04-29.04.2020- I spotkanie

26.04.2020

  • Co u kotów jest nietypowego w anatomii? Pułapki czyhające na lekarza podczas badania klinicznego. Błędy i trudności laboratoryjne.
  • Płynoterapia u kotów-kiedy używać płynów krystalicznych oraz płynów koloidowych? Zasady płynoterapii. Monitoring płynoterapii-czyli jak nie przesadzić z płynami.
  • Elektrolity- kiedy należy je badać? oraz po co? Wykorzystanie i ogromna przydatność w codziennej praktyce.
  • Brak apetytu u kotów- najczęściej spotykany objaw w codziennej praktyce- podejście diagnostyczne.
  • Żywienie parenteralne.
 • Przypadki kliniczne.

27.04.2020

 • Nadczynność tarczycy- czy ważne są tylko wyniki badania laboratoryjnego? Przyczyny, diagnostyka, leczenie oraz monitoring terapii.
 • Thyroidektomia.
 • Cukrzyca-diagnostyka i leczenie, sposoby wykonanie krzywej cukrowej, cukrzycowa kwasica ketonowa
 • Żywienie u kota z cukrzyca.
 • Wstęp do równowagi kwasowo-zasadowej
 • Pogorszenie stanu klinicznego u kota  z cukrzycą, cukrzycowa kwasica ketonowa- Co robić? Przypadki kliniczne

28.04.2020

  • Choroby trzustki- pancreatitis s- diagnostyka i leczenie
  • Triaditis
 • Diagnostyka obrazowa- narządy wewnętrzne- wątroba, woreczek żółciowy, tarczyca, trzustka.
 • Przypadki kliniczne – uczestnicy będą pracować w grupach dwuosobowych opisując filmy z badania ultrasonograficznego oraz zdjęcia RTG.

29.04.2020

Rozród kotów:

  • Prowadzenie ciąży- zapłodnienie.
  • Cesarskie cięcie -DO’s and DONT’s
  • Guzy listwy mlecznej.
 • Przypadki kliniczne.

16.11-20.11.2020-II spotkanie 

16.11.2020 Kardiologia

  • Najczęstsze jednostki chorobowe serca u kotów- diagnostyka i leczenie.
  • badanie FAST serca- jak je wykonać i co można z niego wyczytać?
  • Duszność – postępowanie emergency, diagnostyka i leczenie
 • Cześć praktyczna- zakładanie drenażu klatki piersiowej, sondy przełykowej. Anatomia szyi, narządów klatki piersiowej.

19.11.2020 Nefrologia:

  • Skala IRIS
  • Diagnostyka chorób nerek, interpretacja wyników badan laboratoryjnych
  • Badanie moczu – interpretacja wyników.
  • Badanie ciśnienia krwi- metody, wady i zalety, błędy pomiarowe
  • Jak monitorować pacjenta z choroba nerek? Jak określić rokowanie?
 • Cześć praktyczna -przypadki kliniczne.

20.11.2020 Urologia

 • Cystitis- diagnostyka, przyczyny, leczenie. Nowe metody terapeutyczne? Kiedy zastosować antybiotyk.
 • FLUTD
 • Cystotomia- wskazania, materiały szewne.
 • Diagnostyka obrazowa:
 • Narządy wewnętrzne- nerki, pęcherz moczowy oraz moczowody.
 • Przypadki kliniczne – uczestnicy będą pracować w grupach dwuosobowych opisując filmy z badania ultrasonograficznego oraz zdjęcia RTG.
 • Metody obrazowania – USG, RTG( urografia, pneumocytografia), tomografia. Przypadki kliniczne. Uczestnicy będą pracować w grupach dwuosobowych opisując filmy z badania ultrasonograficznego oraz zdjęcia RTG.
 • RTG klatki piersiowej- kiedy wykonywać i jak aby nie „zabić „ pacjenta? Nauka anatomii, interpretacja najczęściej widzianych patologii. Przypadki kliniczne

12-16.04.2021-III spotkanie

12.04.2020 Okulistyka

 • Anatomia oka.
 • Badanie okulistyczne u kotów. 
 • najczęstsze choroby okulistyczne.
 • Przypadki okulistyczne u kotów-sesja praktyczna.

13.04.2020 Neurologia

 • Badanie neurologiczne- jak je wykonywać i jak interpretować interpretacja wyników.
 • Badanie neurooftalmologiczne
 • Przypadki kliniczne – sesja praktyczna.

Choroby neurologiczne kotów:

  • Padaczka u kotów- omówienie zastosowanych leków, leczenie długotrwałe. 
  • Postępowanie emergency przy status epilpeticus. 
 • Przypadki kliniczne-praca w grupach dwuosobowych.
 • Podstawy rezonansu magnetycznego głowy.

14.04.2020 Neurologia

Choroby rdzenia kręgowego:

 • Zapalenia tła bakteryjnego, autoimmunologicznego, tła pierwotniaczego.
 • Nowotwory rdzenia kręgowego.
 • Wady rozwojowe.

Choroby obwodowego układu nerwowego oraz mięśni:

 • Toxoplazmoza- fakty i mity
 • biopsja mięsni

15.04.2020 Neurologia

 • zespół przedsionkowy obwodowy i centralny
 • zespół Hornera
 • choroby wirusowe w kontekście objawów neurologicznych

16.04.2020 Dietetyka

 • Podstawy żywienia klinicznego
 • Obliczanie dawek pokarmowych
 • zywienie w najczęściej spotykanych chorobach kotów -cukrzyca, choroby nerek

15-19.11.2021-IV spotkanie

15-16.11 Znieczulenie u kotów:

 • Wprowadzenie do znieczulenia-omówienie leków stosowanych do premedykacji, znieczulenia wziewnego, infuzyjnego
 • Znieczulenie pacjenta nefrologicznego
 • Znieczulenie pacjenta kardiologicznego
 • Znieczulenie pacjenta do cięcia cesarskiego

17.11.2020 Terapia bólu u kotów:

  • Skala bólu, wykorzystanie w codziennej pracy lekarza
  • Leczenie bólu przewlekłego- farmakologiczne oraz metody alternatywne
  • Leczenie bólu w osteoarthritis
 • Przypadki kliniczne- część praktyczna

18-19.11.2020 Ortopedia

 • Osteoarthrtis-Diagnostyka oraz medtody leczenia
 • Najczęściej spotykane choroby ortopedycze kotów
 • złamania miednicy – okiem ortopedy i neurologa. Wskazania do zabiegu chirurgicznego, określenie rokowania.
 • Złamania ogona- amputacja, rokowanie.
 • Pourazowe Nietrzymanie moczu, jak sobie z nim radzić? C
 • Złamania kości długich- wskazania do zabiegu

Badanie ortopedyczne i neurologiczne dla fizjoterapeutów w pigułce. Podstawy dietetyki- czyli dlaczego ma ona znaczenie u pacjenta neurologicznego i ortopedycznego.

Osoby prowadzące 

dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska, lek. wet Hubert Kołodziejczak- neurologia

lek. wet. Marcin Rogalski, Gp Cert In surgery- ortopedia

lek. wet. Agnieszka Banasiewicz- dietetyka

Lek.wet. Wojciech Kleister

Koszt 1950 zł

Kurs płatny w całości do 15.12.2019

Daty 29.02-01.03.2020

29.02.2020, Sobota „Dzień neurologiczny” i dzień dietetyczny”

  • Omówienie poszczególnych  części badania neurologicznego
  • Interpretacja wyników badania  neurologicznego
  • Jak oceniać obecność lub brak czucia bólu głębokiego? Znacznie Prognostyczne czucia bólu głębokiego, siły odruchów rdzeniowych.
  • Anatomia układu nerwowego w pigułce-przydatne fakty w pracy fizjoterapeuty.
 • Ocena chodu, deficyty chodu, oraz co można wyczytać z chodu?-SESJA INTERAKTYWNA
 • Przypadki kliniczne- SESJA INTERAKTYWNA
 •  NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PRZYPADKI NEUROLOGICZE  PRACY FIZJOTERAPEUTY- choroba krążka miedzykręgowego, zator włóknisto chrzestny, jamistość rdzenia kręgowego. Omówienie czynników prognostycznie pomyślnych i niepomyślnych, Omówienie literatury naukowej w tym zakresie.
  • Podstawy dietetyki- jak prawidłowo wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne pacjenta? Podstawy układania dawek pokarmowych. Suplementy diety, które warto stosować u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych- dowody naukowe. 
 • Ustalanie diety dla pacjenta ortopedycznego z osteoarthritis.

01.03.2020, Niedziela „Dzień ortopedyczny”

  • Omówienie poszczególnych  części badania ortopedycznego.
  • Interpretacja wyników badania ortopedycznego.
  • Anatomia układu  kostnego i mięśniowego w pigułce-przydatne fakty w pracy fizjoterapeuty.
 • Ocena chodu, deficyty chodu, oraz co można Wyczytać z chodu?-SESJA INTERAKTYWNA
 • Przypadki kliniczne- SESJA INTERAKTYWNA
 • NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PRZYPADKI ORTOPEDYCZNE  PRACY FIZJOTERAPEUTY- choroba krążka miedzykręgowego, zator włóknisto chrzestny, jamistość rdzenia kręgowego. Omówienie czynników prognostycznie pomyślnych i niepomyślnych, Omówienie literatury naukowej w tym zakresie.
 • Zastosowanie  badanie usg w chorobie stawówni i mięs u psów.950

“Akademia New Vet Szkolenia „miękkie” , czyli dobra zabawa.

I –  Misja i wizja oraz storytelling w klinice weterynaryjnej.

1. tworzenie misji i wizji Waszej  kliniki weterynaryjnej na podstawie Archetypów oraz Waszych wartości.

2. Co to jest storytelling oraz jego wykorzystanie w praktyce weterynaryjnej.

Data: 26-27.08.2020

————————————————————————————————–

II – Wykorzystanie oraz opracowywanie procedur w klinice weterynaryjnej.

1. Cechy „ idealnej procedury”. Jak przekazać swoim współpracownikom idealną procedurę oraz jak sprawić aby z niej korzystali.

2. Opracowywanie procedur „triage „w trakcie rozmowy telefonicznej.

3. Tworzenie procedur funkcjonowania sali chirurgicznej.

4. Skarga klienta – jak przełożyć ja na pozytywny feedback?

data: 28-29.08.2020

————————————————————————————————–

Koszt 1 szkolenia 1950 zł.

Maksymalna Ilość osób 15.

Gdynia lub Szczyrk*

*W przypadku chęci zorganizowania szkolenia w Szczyrku koszt zakwaterowania wraz ze śniadaniami to koszt około 120 zł, koszt do potwierdzenia po kontakcie z ośrodkiem. Zakwaterowanie w apartamentach z kuchnia, powierzchnia 30-40m2.

 
Temat : padaczka psów i kotow 
Prowadzący : dr n. Wet. Miloslawa Kwiatkowska 
Ilość miejsc:12 
Koszt 2200 brutto
Miejsce: Gdynia, Klinika weterynaryjna New vet 24h z
Kiedy: 24-25.10
 
 
W trakcie szkolenia będzie poruszać tematy 
 
1. Czego spodziewać się w badaniu neurologicznym u pacjenta cierpiącego na napady padaczkowe ? Jakie deficyty występują typowo ponapadowo?
 
2. Kiedy można postawic rozpocznie iw padaczki idioptycznej? Jakie badania należy wykonać przed odesłaniem pacjenta na badanie obrazowe?
 
3. Kiedy bezwzględnie i jak najszybciej należy skierować pacjenta na badanie Mri ?
Kiedy można wykonać badanie tomograficzne ? 
Omówienie obrazów rezonansu magnetycznego 
 
4. Kryteria doboru  leków Do terapii długotrwałej u pacjentów cierpiących na padaczkę idiopatyczna, strukturalna , reakcyjna.
 
5. Napady gromadne i status epilepticus – postępowanie oraz monitoring pacjenta krytycznego. Schemat postępowania. 
 
6. Specyfika padaczki idiopatycznej u kotow – co jest innego niż u psów ?  
 
7. Przypadki kliniczne 
Temat : Badanie neurologiczne 
Prowadzący : dr n. Wet. Miloslawa Kwiatkowska 
Ilość miejsc:12
Koszt 1200 brutto
Miejsce: Gdynia, Klinika weterynaryjna New vet 24h z
Kiedy: 21.11.2020
 
1. Omówienie badanie neurologicznego Wraz z omówieniem fizjologi odruchów 
2. Neurookulistyka w badaniu neurologicznym
3. Neurolokalizacja na postawienie przypadków klinicznych – praca z materiałem filmowym
4. Neurolokalizacja, a badanie mielogragiczne, Ct, Mri
5. Najczęstsze pułapki w badaniu neurologicznym 

Akademia „New vet weekendowo”

 
Temat : podstawy osteosyntezy kości długich.
 
Prowadzący:
lek. wet. Marcin Rogalski, GpCert in Sugery
Dr n wet Miloslawa Kwiatkowska 
 
Miejsce : Gdynia 
 
Data: 
Planujemy dwa spotkania tego samego kursu 7.10.2020 godzina 9.00-20.00
24.10.2020 godzina 9.00-20.00
 
Koszt: 1800 zł netto
 
Maksymalna ilość osób : 6
 
Forma zajęć: cześć wykładowa oraz cześć praktyczna ( preparaty biologiczne, modele 3D)
 
W planach : stabilizacja zewnętrzna, artrodeza, złamania mednicy
 
W programie m.in: 
1. Plan  badania pacjenta pourazowego, stabilizacja.
2. Ocena i opis złamań.
3. dobór metod osteosyntezy zależnie od typu  złamania, użytkowości psa i Oczekiwań właścicieli.
4. Mechanika złamania i działające siły.
5. Powikłania osteosyntezy 
6. Cześć praktyczna -prawidłowa aplikacja gwoździa doszpikowego, technika śruby ciągnącej, 

Awanturujący się klient, negatywna Opinia, hejt w Internecie ? 

 
Jak sobie radzić aby nie zwariować.
 
 
Plan szkolenia 
1. Co wpływa na wizerunek firmy oraz lekarza w internecie? 
-archetypy a wizerunek marki 
-Jak profesjonalnie prezentowac sie w internecie 
-Jak lekarz weterynarii może wykorzystać internet zgodnie z prawem ?
 
2. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami w internecie ?  Jak radzić sobie z „hejtem”?
 
– czy na wszystkie opinie należy odpowiadać? -Na które z opinii bezwzględnie należy odpowiadać 
– jak powinna wyglądać „ idealna odpowiedz” lekarza lub kliniki od strony PR i prawnej 
– jakie mamy prawa oraz czego nam prawo zabrania? 
 
W trakcie tej części będziemy ćwiczyć pisanie „ idealnych” odpowiedzi oraz stworzymy szablon postępowania z negatywnymi opiniami oraz trudnym klientem.
 
3. Jak radzić sobie z nieuczciwa konkurencja ?
 
Szkolenie prowadzi 
 
Mecenas Robert Pożarski, który od kilku lat jest 
Opiekunem prawny kliniki weterynaryjnej New vet 24h co sprawiło ze poznał nasza branże od „podszewki”. 
Mecenas ma również doświadczenie w prowadzeniu spraw lekarzy weterynarii.
 
Dorota Rycharska – Doświadczony doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera. Jest Dyrektorem Zarządzającym Agile Biznes, absolwentką Management Development Program ICAN Institute, absolwentką MBA National Louis University, socjologiem, certyfikowanym Agile PM i Prince2 PM, konsultantem metody Maxie DISC projektantem Design Thinking. Sprawnie upraszcza procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej. Doskonale rozumie branżę medyczną, skutecznie projektując procesy dla klinik na ścieżce pacjentów.
 
Dr n.wet. Miloslawa Kwiatkowska

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Concept Marcin Danowski ul. Leśna 6 lok.19 10-173 Olsztyn Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzanych szkoleń, m.in. celem wystawienia zaświadczeń, faktur itp. Będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi administracyjnej szkolenia, jednakże nie krócej niż okres archiwizacji dokumentów. W związku z przetwarzaniem Państwa danych macie Państwo prawo do: – dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator; – sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; – ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; – usunięcia bądź przenoszenia danych osobowych; – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest kolejność zgłoszeń oraz opłacenie kursu.

Jest możliwość wystawienia faktury po opłaceniu kursu.

otwarte 24 godziny / 7 dni w tygodniu

ul. Chwaszczyńska 22 lokal 5, 81-516 Gdynia

Close Menu