Dominik Kowalski

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 2012 roku. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w kilku klinikach weterynaryjnych w Łodzi oraz Trójmieście. W 2018 roku uzyskał tytuł specjalisty Chirurgii Weterynaryjnej kształcąc się wcześniej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się szeroko pojętą chirurgią tkanek miękkich, chirurgią onkologiczną oraz chirurgią szczękowo – twarzową, a także chirurgią rekonstrukcyjną. Specjalizuje się również w stomatologii weterynaryjnej (udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in. u dr Jerzego Gawora EVDC oraz dr Katarzyny Jodkowskiej będącymi niezaprzeczalnymi specjalistami na skale światową oraz periodontologii). Wykonuje szeroko pojęte badania endoskopowe. Uczestniczył w licznych sympozjach i konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej.
Ponadto przez dwa lata był nauczycielem w dziennym Technikum Weterynaryjnym uzyskując tytuł nauczyciela kontraktowego.